Najat kom fra Sudan til Norge i 2017 etter å ha søkt familiegjenforening med mannen sin. To år senere i 2019 ble hun introdusert for MerSmak-prosjektet gjennom veilederen sin på voksenopplæringen.

Fagbrev som mål

I sitt første intervju med MerSmak hadde Najat behov for å ha med seg en tolk. Kort tid etter sto hun på egne ben. 

-  Helt siden jeg kom til Norge har målet mitt vært å lære meg norsk og ta utdanning. Jeg har alltid vært glad i å lage mat og synes det er gøy å lære om norsk mat og kultur, sier Najat.

Et ordinært lærlingløp består vanligvis av to år skole og to år lære før man kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Najat gikk ikke ordinært løp, men gjennomførte praksiskandidatløpet. Dette er et femårig løp som forutsetter bestått teorieksamen for å få lov til å ta fagprøven. I løpet av praksisperioden har Najat jobbet på store og små kjøkken, deriblant kjøkkenet på Horg helse- og omsorgssenter. 

Fire av fem lykkes ikke med å komme i arbeid

Hovedfokuset i Mersmak-prosjektet er å gi kvinnelige flyktninger tilstrekkelig kunnskap og språk slik at de kan delta i norsk arbeidsliv. Prosjektet startet opp i 2019 er et samarbeid mellom kjøkkenet på Horg helse- og omsorgssenter, Flyktningetjenesten og NAV Melhus. I 2020 mottok prosjektet Integrerings- og mangfoldsdirektoratets mangfoldspris for små virksomheter i Trøndelag fylke. 

Rita Bolland fra NAV Melhus leder prosjektet og synes det er veldig gøy at en kandidat fra MerSmak nå har tatt fagbrevet. Hun mener grunnleggende kompetanse er avgjørende for å bli en del av arbeidslivet.

- I 2019 sto fire av fem kvinnelige flyktninger uten jobb. I dag er det fortsatt slik at mange i denne gruppen ikke lykkes med å komme i arbeid. Etter å ha deltatt i introduksjonskurs ved voksenopplæringa er det mange som ikke er oppe på det språknivået som kreves i norsk arbeidsliv. Ved å ha MerSmak håper vi å kunne gi flyktningekvinner en arena hvor de får grunnleggende kompetanse og muligheten til å bli mer selvstendige. Vi ønsker å gi de gode forutsetninger for å mestre arbeidslivet og livet ellers, sier Rita.

Mennesker oppstilt foran kjøkken som smiler til makera
MerSmak drifter kantina på Melhus rådhus. Fra venstre Hanifa Aishakiye, Lena Helgemo, Najat Hamed Hasan, Rita Bolland. Foto: Julie Stenset Restad/Melhus kommune

MerSmak bidrar til integrering

For Najat har det vært veldig viktig med gode og tålmodige lærere.

- Jeg er veldig nysgjerrig og spør mye. I MerSmak har jeg blitt møtt med flinke ansatte som er vant til å finne gode løsninger for å kommunisere selv om vi ikke snakker samme språk. Jeg vil trekke frem veilederne våre Lena, Mona, Cecilie og Rita som har vist tålmodighet og forståelse. Dette har ført til at vi litt etter litt har følt oss trygge nok til å begynne å snakke, sier Najat. 

Stolt kjøkkensjef

Kjøkkenet på Horg helse og omsorgssenter har samarbeidet tett med MerSmak siden oppstarten av prosjektet. Kjøkkensjef ved institusjonstjenester, Knut Ståle Skogstad har bare positivt å si om prosjektet. 

- MerSmak er et fantastisk prosjekt. Det er veldig trygt for oss å rekruttere og tilby praksisplasser til kandidater i MerSmak. Kandidatene har et visst språknivå inne og har samtidig en periode på kjøkken før de kommer til oss. Derfor vet vi at hygiene og en viss råvarekunnskap er på plass.  Det at første kandidat nå har blitt faglært ernæringskokk er helt fantastisk og et eksempel på at prosjektet er en suksess. Vi kunne ikke vært mer stolte!