I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Skjerdingstad Næringspark AS til offentlig ettersyn, jfr reguleringsplan planID 2018005.

Avtalen kan du lese her.

Eventuelle spørsmål og merknader sendes på epost