Utbyggingsavtalen gjelder partenes forpliktelser i forbindelse med utbygging av Melhusvegen 405.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Rathus AS til offentlig ettersyn, jf. reguleringsplan med planid 2021001.

Last ned avtalen.

Eventuelle spørsmål og merknader sendes på epost til Heidi Ulberg Kristiansen.