Komite for teknikk og miljø vedtok enstemmig på møte den 10.01.2019 å sende forslagt il ny lokal forskrift om jakt på bever i Melhus kommune, ut på høring til aktuelle høringsparter. Kommunen sender samtidig mål for forvaltning av bever ut på høring.

Høringsuttalelsen kan sendes på e-post til postmottak@melhus.kommune.no
eller pr. brev til:
Melhus kommune
Arealforvaltning,
Rådhusveien 2
7224 Melhus

Her kan du laste ned og lese høringsdokumentene:

Forslag til ny forskrift om jakt på bever i Melhus
Forslag til mål for forvaltning av bever i Melhus
Samlet saksframstilling