Det finnes flere ulike sikringstiltak for å gjøre områder med kvikkleire til tryggere grunn. En av metodene er å blande kalk og sement sammen, som føres ned i grunnen. Dette er med på å styrke kvikkleira og gjøre den mer fast. Ulempen er at produksjonsprosessen fører til store klimautslipp. 

I det regionale forskningsprosjektet Sustainable Soil Improvement (SUSI), har vi testet ulike blandinger med sement og kalk. Målet var å finne ut om man kan lage bedre blandinger enn det som tradisjonelt har blitt benyttet tidligere, samtidig som at CO2-fotavtrykket reduseres til et minimum. 

Forskningen høstet positive resultater, og viser at man kan stabilisere leira på en mer miljøvennlig måte enn tidligere. 

Les mer om forskningen og resultatene her