Informasjon om forhåndskonferanse (PDF)
Søknadsskjema for timebestilling av forhåndskonferanse i byggesak (PDF)

En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som som skal bygge (tiltakshaver) og kommunens saksbehandler.

Firmaet du velger som ansvarlig søker bør delta i møtet i de tilfeller søknaden må innsendes av en ansvarlig søker. Hensikten med møtet er en gjennomgang av et byggeprosjekt du planlegger for å avklare hvilke offentlige rammer og forutsetninger som gjelder. Møtet skal gjennomføres før innsending av søknad om tiltak. For at du skal få best mulig utbytte av det bør det gjennomføres i en tidlig fase av planleggingen og prosjekteringen.

Bestemmelsene om forhåndskonferanse finner du i plan- og bygningsloven (PBL) § 21-1 på lovdata.no og byggesaksforskriften (SAK10) § 6-1 på lovdata.no.