Formannskapet i Melhus kommune fattet i møte 27. juni vedtak om å legge forslag til folkevalgtes arbeidsvilkår ut på høring og offentlig ettersyn (sak 75/2023).

Last ned forslag til folkevalgtes arbeidsvilkår

Melhus kommune oppfordrer alle som ønsker å komme med innspill og merknader til innholdet. Frist: 11. august 2023.

Innspillet merkes «folkevalgtes arbeidsvilkår» og sendes til postmottak@melhus.kommune.no.

Videre politisk behandling: Formannskapet 22. august 2023.