På folkemøtet presenterer Nye Veier konklusjonene fra konsekvensutredningen, forklarer bakgrunnen for traséanbefalingen og forteller om prosessen videre.
Mer informasjon om konsekvensutredningen

Folkemøtet er i kultursalen på Melhus rådhus onsdag 11.mai kl. 18.00-21.00. Har du ikke anledning til å møte fysisk, kan du se det digitalt via denne lenka: https://vimeo.com/event/2100122

Det blir anledning til å stille spørsmål i møtet.

Åpen kontordag
Torsdag 12.mai og fredag 13.mai kl. 8.00-16.00 er det åpne kontordager på rådhuset i anledning E6-prosjektet. Her kan man snakke om konkrete saker og spørsmål som kun angår den enkelte. Du må bestille møtetid på forhånd direkte til Nye Veier v/Siri Hegre.
E-post: siri.hegre@nyeveier.no
Telefon: 993 57 353