Tirsdag 11. og onsdag 12. juni vil det kjøre helikopter relativt lavt over deler av Melhus. 

Det skjer i forbindelse med at Nye Veier geoskanner grunnen sammen med EMerald Geomodelling i forbindelse med planene om å bygge ny E6 fra Ulsberg til Melhus. Grunnen over store deler av Trøndelag skal geoskannes.

35 meter over bakken

Helikopteret flyr frem og tilbake langs et planlagt rutenett i relativt lav hastighet. Rammen som henger under helikopteret vil være omtrent 35 meter over bakken. 

Målingene skjer med helikopter med ulike måleinstrumenter. Måleinstrumentene sender elektromagnetiske bølger ned i grunnen. Disse bølgene er ikke skadelige for verken mennesker eller dyr, skriver Nye Veier i en pressemelding. 

Kartet viser hvor de skal fly med helikopter. 

Kart over område som skal geoskannes, Nye Veier

Foto: Nye Veier