Gjør det du kan for å begrense skader.

Det oppfordres til å sikre eiendeler og flytte verdier bort fra utsatte områder som kan flomme over. Flytt gjenstander opp fra gulvet i kjellere.
Sørg for at sluk og kummer er rensket for snø/is, jord, grus, kvist og løv, slik at vannet renner dit det skal.

Her finner du flere tips om forebygging av skader.