Et av smittetilfellene var et barn i en barnehage og en elev på videregående skole. Denne uka trådte et nytt system for testing av barn og unge i kraft, og mange barn og elever ble hurtigtestet. Ingen av testene var positive. Barna og elevene blir fulgt opp for videre testing de kommende dagene.

To av de smittede var allerede i karantene.