Leilighetene ligger i Melhus sentrum, og står nå klare til å ta imot nye beboere.

Målgruppa

Ungdom mellom 16-25 år, som er- eller står i fare for å bli bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning for å oppleve mestring på flere områder i livet, er de rette for dette prosjektet.

Dette er ungdom som har et ønske og en mulighet til å ta utdanning eller jobbe, men som av ulike årsaker ikke har klart å delta som de har ønsket.

Et skritt mot selvstendighet

Målet med prosjektet Foyer er at egen bolig blir et viktig trinn på en utviklingsstige, der målet er at de kan leve fullverdige, selvstendige liv som økonomisk selvhjulpne.

I tillegg til egen bolig, følger vi opp ungdommene tett med veiledning. Brukermedvirkning og et godt tverrfaglig samarbeid står sentralt. Visjonen er at dette skal være en døråpner, slik at ungdommene finner muligheter de ellers kanskje ikke trodde fantes for dem.

Hvem kan bo i en Foyerleilighet?

  • Ungdom som er i kontakt med NAV eller barneverntjenesten i Melhus kommune, som står i fare for å bli bostedsløse eller har vanskelige hjemmeforhold, og har behov for koordinert og tett oppfølging i en sårbar fase.
  • Ungdom som er motivert til endringsarbeid for egen livsmestring og har mulighet tl å delta i aktivitet med mål om utdanning og/eller arbeid.
  • Ungdom som innen 1-3 år vil kunne bo utenfor Foyer, være økonomisk selvhjulpen i jobb eller utdanning og være en aktiv deltaker på soaiale arenaer.

Tverrfaglig samarbeid

I Melhus vil prosjektet være et samarbeid mellom NAV Melhus, barnevernstjenesten, enhet for bygg og eiendom og Idrettsveien bofellesskap i Melhus kommune.

Les gjerne brosjyren: Foyer Melhus (PDF)

Bilde av en Foyer-leilighet i Melhus

Bilde av en Foyer-leilighet i Melhus