- Jeg trives her. Det er nesten som hjemme. Jeg har egen leilighet, sier Sigrid.  

De har det trivelig rundt bordet, kommentarene sitter løst. Måltidene er sentrale, de samles til frokost, lunsj, middag og kveldsmat i fellesarealene. De tar seg god tid.  

Bofellesskapet kjører ofte ut på busstur. Da pakker de niste og finner et fint sted å raste. Turstien og gapahuken i skogen rett ved helse- og omsorgssenteret er også mye brukt.  

Det er god tid til både praten og en ekstra kaffekopp når det samles til måltid. Det er valgfritt om man vil komme til fellesarealet, men over tid ser ansatte at de fleste ønsker å spise sammen med de andre.
Det er god tid til både praten og en ekstra kaffekopp når det samles til måltid. Det er valgfritt om man vil komme til fellesarealet, men over tid ser ansatte at de fleste ønsker å spise sammen med de andre. 

Vi satser på bofellesskap  

Sigrid har egen leilighet det nye bofellesskapet som åpnet 1. mai. Det er for fysisk spreke med kognitive utfordringer. Nettopp bofellesskap med heldøgns bemanning har vært mangelvare i Melhus kommune, og er noe av det vi skal satse framover.  

Veivalg-prosjektet sier tydelig at folk skal kunne bo hjemme og leve aktive liv så lenge som mulig, helst hele livet. Leilighet i bofellesskap er egen bolig, samtidig som veien til hjelp er kort, dersom det er behov. Flå eldresenter på Ler er et lignende bofellesskap, og på Hølonda helse- og omsorgssenter har vi nylig åpnet bofellesskapsavdelingene Skogly og Bergheim der det tidligere var sykehjemsdrift. 

- Bofellesskapet er en god og trygg boform for fysisk friske med ulike grader av kognitive utfordringer, hvor det er mulig å bo selvstendig samtidig som beboerne får delta i felles aktiviteter, sier Albert Verhagen som er kommunalsjef for helse og velferd.  

- Hendene på ryggen 

- Vi skal ha en aktiv hverdag her. Vi skal jobbe mest mulig med hendene på ryggen. De som bor her skal være mest mulig selvgående, forteller Maria Shin Olsen.  

Hun er hjelpepleier og har jobbet i kommunen i over 20 år. Frem til mai har det vært i enheten Bo og aktivitet. Det fristet da kommunen lyste ut stillinger.  

- Jeg hadde lyst på en litt ny utfordring. Jeg har ikke angret en dag. Dette er en annen måte å jobbe på.  

Erfaringene er gode  

Her går de langvakter på 12 timer, det vil si at en og samme person er sammen med de som bor her fra morgen til kveld. Dette gir forutsigbarhet og kontinuitet både for beboere og ansatte. På natta er det hjemmetjenesten med base på helse- og omsorgssenteret, som har tilsyn med beboerne og kommer ved behov.  

Tilbakemeldingene fra både beboere og ansatte er gode etter fem måneders drift.  

- I starten var for eksempel ikke alle med på måltidene, de ville heller spise i leiligheten sin. Men nå er alle samme med på måltidene. Det gjør så godt, det sosiale, sier Maria Shin Olsen.