Gaulavassdraget har vært utsatt for store inngrep og ytre påvirkning gjennom tidene, og målinger utført de senere årene har vist nedslående resultat for fiskebestanden. Nå ønsker man å snu trenden, og i tillegg restaurere ødelagte sjøørretbekker. Først ut er sidevassdragene Kvålsbekken og Loddbekken.

Prosjektet er et av de største som er gjort i vassdraget. Utbedringene kommer som en effekt av E6-utbyggingen i dalføret, og oppstart skjer samtidig med at Nye veier AS starter utbygging av Kvål-Melhus høsten 2019.

På nettsidene til fylkesmannen i Trøndelag kan du lese saken i sin helhet.