Kurset går over fem kvelder fram til 21. september. Hver kurskveld varer fra kl. 1700-2000.

Kurset holdes av Proneo AS, som Melhus kommune har en samarbeidsavtale med for å kunne gi råd og veiledning til nyetablerere i kommunen.

Praktisk informasjon om kurset og påmelding på proneo.no.