Elva graver i kvikkleiresonen 459 Lund, og hensikten med prosjektet er å hindre ytterligere erosjon i elva. Fortsetter erosjonen er det fare for at stabiliteten forverres, og at et dypere kvikkleireskred kan utløses.

Arbeidene innebærer at deler av elva erosjonssikres ved å steinsette høyre og venstre elveside med samfengt sprengt stein. Planen omfatter erosjonssikring av tre parseller i Lundesokna nedstrøms E6, i en lengde på totalt 410 meter. Det er beregnet et steinbehov på ca. 3500 løskubikkmeter. Etter endt utlegging og tilforming av steinmassene, skal vekstmasser legges over sikringen slik at trær og busker raskt kan vokse opp igjen. Eventuell vegetasjon som blir ryddet før utlegging av stein, legges over vekstlaget. Dette gjøres for at inngrepet skal fremstå mest mulig naturlig i etterkant, samt for å få det biologiske mangfoldet raskt tilbake.

Anlegget vil ferdigstilles i løpet av 2016. Med forbehold om endringer i tidsskjema.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder:
Caroline Mevik
Teknisk drift, Utbygging
Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus 
Mobil: 415 01 660
E-post: caroline.mevik@melhus.kommune.no