Det er Nye Veier som melder om dette. 

I dag går traseen på vestsiden av Skjerdingstad bru. Fra onsdag legges E6-traseen på østsiden av brua.

Særlig vil sørgående trafikk få en stor endring i kjøremønster: I rundkjøringen på Hofstad har man til nå tatt av i andre avkjøring. Fra og med onsdag er det tredje avkjøring som gjelder. (Se kartet under) 

Følg prosjektet ny E6 på Nye Veier sine sider

Bilde som viser kartet med E6-strekningen dette gjelder