Ellen Johanne Haugen tok imot statsministeren hjemme i sin egen leilighet i Melhus sentrum tirsdag. 92-åringen er et strålende eksempel på den omleggingen av eldreomsorgen som Melhus kommune i flere år har jobbet med: Å være aktiv i eget liv, mestre daglige gjøremål og det å bo så lenge som mulig i egen bolig. 

Vil bo hjemme 

Flere operasjoner og ryggvondt til tross, Ellen Haugen har det godt. Som hun sier: 

- Så lenge jeg får bo hjemme, er det bra. 

Og det var nettopp dette statsministeren kom for å høre om. Hvordan Melhus kommune jobber med eldreomsorgen, og hvordan vi rigger oss for fremtiden og eldrebølgen. Både kommunalsjef for helse og omsorg Trude Wikdahl, varaordfører Stine Estenstad og Lill-Mari Leinum fra helse- og velferdskontoret fortalte hvordan Melhus kommune står i en omlegging av måten vi tenker og yter eldreomsorg på. Eldre skal ikke lenger være passive mottakere av tjenester, men i stedet aktive i eget liv. 

- Vi jobber med å gå fra en omsorgskultur til en mestringskultur, oppsummerte Wikdahl. 

Interessert statsminister

De eldre skal selv være aktive og i størst mulig grad greie seg i eget liv, samtidig som de skal få de tjenestene de har behov for og som sørger for at de føler seg trygge. Ellen Johanne Haugen er et godt eksempel på nettopp dette. 

Statsministeren syntes det var interessant å høre på omleggingen Melhus nå står i, og mente at kommunen tar riktige og nødvendige grep.

- Veldig mange eldre vil bo hjemme så lenge som mulig så lenge de har en trygghet. Og så lenge de ikke er ensomme, noe som er veldig viktig. 

Bilde av Ellen Johanne Haugen, varaordfører Stine Estenstad og statsminister Erna Solberg.
Ellen Johanne Haugen tok imot både varaordfører Stine Estenstad og statsminister Erna Solberg.