Dette gjelder 130 elever på dette trinnet. De ble varslet av skolen gjennom foreldreportalen Vigilo onsdag kveld.

  • Elevene er foreløpig i karantene til nærkontakt har avlagt negativt prøvesvar
  • Søsken og foreldre til disse elevene er ikke i karantene
  • I samarbeid med skolen vil vi følge opp elevene som er i ventekarantene
  • Det er lav terskel for testing - det gjelder for alle 

Vi velger å sette hele trinnet i ventekarantene for å være på den sikre siden, til vi får mer oversikt over situasjonen. Denne typen karantene brukes i utgangspunktet for de som er i samme husstand som en person i ordinær karantene, men kan benyttes som et forsterket tiltak når det er nødvendig.

Utbrudd nært oss

Det var onsdag det ble klart at det pågår et større smitteutbrudd i Midtre Gauldal, og foreløpig karakteriseres det som en uoversiktlig situasjon.

Når det pågår et utbrudd rett over kommunegrensa, er det grunn til å tro at vi i Melhus kan bli påvirket. Vi kan forvente flere i karantene, og vi kan heller ikke utelukke at noen kan være smittet også i vår kommune.

Få nærkontakter og smittevern

Nå oppfordrer vi alle til å følge retningslinjene ekstra nøye: Vi bør ha få nærkontakter og følge smittevernreglene om god avstand, god håndvask og at alle med symptomer på forkjølelse holder seg hjemme – og tester seg. Det er lav terskel for testing.

Time til test bestilles på melhus.kommune.no/korona.

Les mer om ventekarantene på regjeringen.no.