Elever, foreldre og foresatte er varslet av skolen gjennom foreldreportalen Vigilo.

Onsdag kveld ble hele trinnet satt i det som kalles ventekarantene. Det ble gjort som et forsterket tiltak knyttet til det pågående smitteutbruddet i Midtre Gauldal kommune. 

De som er nærkontakter skal fortsatt være i det som kalles smittekarantene. Totalt er 23 personer i Melhus i karantene knyttet til utbruddet.

Les mer om de ulike karantenetypene.

Utbrudd hos vår nabo

Det pågår et større smitteutbrudd i vår nabokommune, og det er grunn til å være ekstra aktsom for oss som bor i Melhus.

Vi kan forvente å få flere i karantene og smittetilfeller. Mange jobber, går på skole og driver idrett på tvers av kommunegrensene.

Koronatest og smittevern

Det er lav terskel for å ta en koronatest, vi har god kapasitet. Kjenner du på symptomer, eller mistenker at du kan ha vært utsatt for mulig smitte – ta en test. Den bestiller du enkelt på vår koronaside.

Vi oppfordrer alle om å begrense den sosiale omgangen, og følge smittevernreglene: Avstand, håndhygiene og at man blir hjemme og tar en test hvis symptomer melder seg. På den måten bremser vi spredningen av viruset.