Hunder i Melhus kommune skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Følgende områder og bruk er unntatt fra båndtvang:

  • Områder over tregrensa
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  • Hund når den brukes for jakt, kvote- eller lisensjakt

Vedtaket er gjort med hjemmel i Forskrift om Hundehold, Melhus kommune, Trøndelag §5.

Avgjørelsen kan påklages til Statsforvalteren.