Personer som mottar økonomisk sosialstønad i desember måned 2022, skal få en ekstra utbetaling på 1000 kroner per voksen og 1000 kroner per barn. Det har Stortinget vedtatt. 

Du som mottar sosialstønad trenger ikke gjøre noe, pengene vil komme automatisk til de som mottar eller kommer til å motta denne ordningen i desember måned.

Les om dette på NAVs sider