Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet Melhus kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene. I Melhus kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendom.
Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats og bunnfradrag hvert år. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter.

Vedtekter

Eiendomsskattevedtekter for Melhus kommune (PDF).
Vedtektene er vedtatt i Melhus kommunestyre i sak 48/19, 18.06.2019.

Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatteloven på lovdata.no