Målet er å øke kunnskapen i befolkningen, slik at flere gjør fornuftige forberedelser.
Alle råd fra direktoratet er samlet på sikkerhverdag.no!

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Dersom flere er i stand til å ta vare på seg selv og de rundt seg, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i hva egenberedskap innebærer. Tenk gjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Her kan du lese mer om beredskap i Melhus kommune.