Idrettsstipendet for ungdom skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte inspirasjon og muligheter til personlig utvikling og videre satsing i sin gren. 

Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltakelse på treninger, treningssamlinger og konkurranser, samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Dette deles ut hvert år. Størrelsen på stipendet varierer fra 10 000 til 25 000 kroner. Er du under 18 år, trenger du bekreftelse fra foresatte. 

Les om ordningen og mulighetene her. Du kommer til det elektroniske søknadsskjemaet på den siden. Søknaden kan du også sende på e-post til postmottak@trondelagfylke.no

Søknadsfrist er 1. september. Retningslinjene for idrettsstipendet leser du her. Lykke til! 

 

Illustrasjonsbilde: Pexels.com/Snapwire