Lokale tiltak for å bedre trafikksikkerheten er viktig. Fylkeskommunen ønsker å stimulere til dette ved å dele ut tilskudd. Denne ordningen skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører. 

Her kan du lese om tilskuddsordningen, og kriteriene som ligger til grunn. 

Det er inntil 1,4 millioner kroner som kan deles ut til lokale trafikksikkerhetstiltak i løpet av 2019. 

Søknadsfrist er 1. april. 

Søknaden sender du inn elektronisk her

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay/invisiblepower