Mange strever med å komme ordentlig i gang igjen etter to år med covid-19. I etterkant av pandemien opplever avdelinga psykisk helse og rus i Melhus kommune stor pågang fra innbyggere som ønsker hjelp.

Her er noen tips til digitale hjelpemidler som kanskje kan hjelpe deg å ivareta egen psykisk helse.

Et bibliotek for trygge helseapper

Det fins mange digitale selvhjelpsverktøy, som kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro.

Det kan imidlertid være vanskelig å skille mellom gode og mindre gode apper. Helsedirektoratet har derfor etablert verktøykatalogen på helsenorge.no for å gjøre det lettere å velge de gode appene.

Gå til verktøykatalogen

Apper og verktøy for ungdom og voksne

Helsedirektoratet har også gjort tilgjengelig flere nye apper og verktøy på nettsida, blant annet Ungspotlight, Hjelpehånda og Tankevirus.

Noen av dem er spesielt rettet mot ungdom, mens andre er rettet mot voksne.

Les presentasjon av appene/verktøyene her og se hvordan du kan ta dem i bruk.