Som i fjor blir årets nasjonaldag annerledes; uten barnetog, issalg og arrangement på grendehuset. Vi håper og tror likevel at alle skal få til en hyggelig feiring, selv om den blir i liten skala.

Markeres lokalt

Lokalt på hvert tettsted sørger arrangørene for at dagen markeres så godt det lar seg gjøre.

Fra hver skole skal det klassetrinnet som har ansvaret for 17. maifeiringen sende inn en digital appell. Disse videosnuttene blir lagt her ut på Melhus kommunes hjemmeside og Facebook-side i løpet av nasjonaldagen.

Regler og anbefalinger for sammenkomster

Oppfordringen er fortsatt at vi alle begrenser hvor mange ulike personer vi omgås. Vi kan bare ha noen få på besøk, og det er begrenset hvor mange som kan delta på ulike arrangementer.

Hos Folkehelseinstituttet finner du en oversikt over de anbefalingene og reglene som gjelder for arrangementer og sammenkomster. Denne siden er alltid oppdatert, og her vil du finne svar på dine spørsmål knyttet til selskaper og ulike arrangementer.

Nasjonale tiltak som gjelder nå

Situasjonen i Gauldalen er stabil, etter smitteutbruddet i Midtre Gauldal kommune som nå virker å være under kontroll.  

Vi har ikke egne, lokale tiltak i Melhus nå. Regjeringens nasjonale tiltak ble oppdatert 16. april, med noen få lettelser.

Blant annet er det nå åpnet for at voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, inntil 20 personer utendørs, så lenge man greier å holde minst én meters avstand. Som tidligere kan barn og unge under 20 år trene og delta på fritidsaktiviteter både innen- og utendørs.

Hold deg også oppdatert på vår koronaside: melhus.kommune.no/korona

Illustrasjonsbilde: Mostphotos.com/Sandnes1970