Ordningen for ungdommer i alderen 16 til 17 år har vært en stor suksess. Mange ungdommer har fått sitt første møte med arbeidslivet gjennom ordningen. 

Melhus kommune har lyst ut stillinger innen helse og velferd, kultur og fritid og bygg og eiendom. For ungdom gir det fin og nyttig jobberfaring, mens Melhus kommune håper vi greier å rekruttere fremtdige arbeidstakere med denne ordningen. 

Sommerjobbene lyses som regel ut i begynnelsen av året, og du finner stillingsbeskrivelser med kontaktinformasjon under ledige stillinger

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med personalrådgiver Marianne Berg Slettahjell.
Telefon: 91 71 62 99
E-post