Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 12.12.23, sak 109/2023.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et nytt renseanlegg for Svorksjøen camping og eksisterende hytter nord for campingen. Bakgrunn for reguleringsforslaget har vært å løse kapasitetsproblemene på dagens renseanlegg som har ført til at dårlig renset avløpsvann fra infiltrasjonsanlegget ga utsig til Svorksjøen.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet.

Frist for klage 09.01.24

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.