Melhus kommunestyre vedtok i møte 17.12.19, sak 121/19, reguleringsplan "Detaljregulering Søberg Midtre", planid 2016017, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av leilighetsbygg med minimum 12 boenheter på eiendommen gnr/bnr 88/2, beliggende på Søberg.

Planen med tilhørende plandokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til
Post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
eller ved å benytte skjema her: https://kommune24-7.no/1653/702514 

Frist for klage: 31.01.20.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet kommunen senest tre år etter denne kunngjøring.