I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale av Melhusvegen 405.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av lokaler for Melhus Dyreklinikk AS. Eiendommen ligger på den gamle jernbanestasjonstomta nord i Melhus sentrum, mellom jernbanen og Melhusvegen.

Plankonsulent er Pir II AS på vegne av tiltakshaver Melhus Dyreklinikk AS.

For informasjon om planarbeidet og videre prosess vises det til

Komme med innspill
Innspill til planarbeidet merkes med "Melhusvegen 405" og sendes til Pir II AS innen 17.03.21
E-post: firmapost@pir2.no 
Post: Fjordgata 21, 7100 Trondheim