Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.06.2019, sak 45/19, reguleringsplan "Detaljregulering Korsvegen barnehage", planid 2017009, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny barnehage på Korsvegen i tilknytning til Eid skole. Reguleringsplanen omfatter hele skole- og barnehageområdet.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 26.07.19.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen innen 3 år etter denne kunngjøring.