Melhus kommunestyre vedtok i møte 17.12.19, sak 122/19, reguleringsplan "Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon", planid 2017007, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av  2 leilighetsbygg med minimum 16 boeneheter på den tidligere barnehagetomta på Korsvegen.Planen omfatter i tillegg eksisterende brannstasjon.

Planen med tilhørende plandokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til
Post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
E-post: postmottak@melhus.kommune.no 
eller ved å benytte skjema her: https://kommune24-7.no/1653/702514

Frist for klage: 31.01.20.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet kommunen senest tre år etter denne kunngjøring.