I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-8 varsler Nye Veier oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E6 Korporalsbru - Gyllan i Melhus kommune.

Hensikten med planarbeidet
Nye Veier skal bygge ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan i kommunene Midtre Gauldal og Melhus. Planprogrammet er ute til offentlig høring 16.12.22-03.02.23. I denne perioden kan alle som ønsker det, gi sine innspill til planprogrammet. På denne siden finner du planprogrammet med vedlegg.

Plandokumenten kan ses her, eller på Nye Veier sin hjemmeside her. 

Lenke til nyhetssaken om oppstart på planarbeid E6 Korporalsbrua – Gyllan finnes her

Komme med innspill
Har du innspill til planprogrammet eller informasjon som Nye Veier kan ha nytte av i det videre planarbeidet, kan du sende det til én av disse kanalene:
- E-post: post@nyeveier.no
- Post: Nye Veier AS, Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim
- Altinn (for de som er varslet via Altinn)

Dersom du har spørsmål knyttet til planarbeidet, kan du kontakte:
Jan Olav Sivertsen, prosjektleder plan hos Nye Veier
Jan.Olav.Sivertsen@nyeveier.no
Tlf: 915 46 871

Frist for å komme med merknader er 03.02.23