Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.06.2019, sak 43/19, reguleringsplan "Detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3", planid 2018003, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å bygge minimum fire boenheter i tilknytning til boligområdene Rønningstrøa og Hesttrøa på Løvset.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 26.07.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen innen 3 år etter denne kunngjøring.