Direktoratet for byggkvalitet gir god informasjon dette. 


Prøv veiviserne:

Bygg uten å søke på dibk.no
Hvor stort kan du bygge? på dibk.no

Les mer om:

Generelle spørsmål på dibk.no


Bygg garasje uten å søke på dibk.no
Bygg mer uten å søke på dibk.no

Meld fra til kommunen når bygget er ferdig. Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (PDF).