Åpningstida er kl. 09-15 hver dag.

Middag serveres fra kl. 13-15 på ukedagene. Det vil ikke bli middagsservering i helgene i oppstarten.

I tillegg til ordinær kafédrift tilbyr kjøkkenet på Buen catering, og leverer mat og kaker til ulike anledninger.