Noen demente er tidvis urolige og kan ha utagerende atferd.

– Slike tilfeller kan være vanskelig å håndtere for pleierne. Da trenger vi verktøy og strategier for å roe dem ned. Et tiltak vi ser gir god effekt hos noen demente er bruk av dukker, sier avdelingsleder Rita Brattland Myrseth på Buen helse- og omsorgssenter.

Dukker i behandling av demente er prøvd ut på flere helse- og omsorgssentre. Myrseth forteller at det er vanlig at pasientene har egne dukker eller kosedyr, men at de ofte er slitte og gamle.

Komme til nytte

Inger Løbergs hobby er å lage svært naturtro dukker (såkalte reborndukker). Nå har hun donert to dukker til langtidsavdelingen på Buen.

– Jeg var kjent med at dukker kan ha en beroligende effekt på demente. Jeg har mange dukker hjemme og tok kontakt med Buen for å høre om de var interessert i å overta noen av mine. De kan gjøre større nytte på Buen enn hjemme hos meg, sier Løberg.

– Vi er veldig glade og takknemlige for å få disse dukkene. Det betyr at vi nå har våre egne, at de ikke forsvinner og at vi kan ta dem fram ved behov. Det at dukkene er så naturtro gjør at pasientene kan snakke med og synge for dem, skifte klær og gi omsorg på en annen måte, sier Myrseth.

Kan være vanskelig for de pårørende

– Mennesker endrer seg når de blir demente. En del demente blir blant annet interessert i dukker. Noen pårørende syns det er vanskelig å forholde seg til. Men for oss som jobber her handler det om å møte de demente der de er i livet. Vi er interessert i å prøve alt som kan virke beroligende, sier Myrseth.

Denne uka var Løberg innom Buen helse- og omsorgssenter med dukkene. Noen av pasientene var straks positive til å ha dukkene i fanget.

– Flere av pasientene hadde stor glede av dukkene. De snakket med dem og sang for dem. De så ut til å gi en umiddelbar respons. Jeg er helt rørt, forteller Løberg.

– Det var en veldig lovende start. Jeg er sikker på at flere av pasientene våre vil få stor glede av dukkene i tida framover, sier Myrseth.