Mer informasjon kommer.

Beklager ulempene dette medfører.

Oppdatering 15. desember kl. 12.45

Det er et brudd på en vannledning på Løhre. De aller fleste skal ha fått vannet tilbake, men avmerkede husstander på kartet for Søndre Løhre vil mangle vann en stund til. Feilen blir rettet opp i løpet av dagen. Det settes ut en vannvogn så snart som mulig.

SMS er sendt ut til berørte.

Når vannet kommer tilbake anbefaler vi deg å la vannet renne en stund, slik at det blir klart og luft i rørene tømmes.

Oppdatering 15. desember kl. 13.55:

Vannvogn er satt ut ved Lundamovegen 222, og kan brukes fritt.

Oppdatering 15. desember kl. 16.40:

Bruddet er ordnet, og vannet er nå tilbake hos alle husstander som ble berørt i formiddag.