I uke 33 og 34, fra og med mandag 12. august, vil det pågå grunnboringer langs Kregnesvegen på Kvål. Arbeidene vil foregå langs den delen av vegen som omtales som Kregnesbakkan. 

Vi ber alle trafikanter om å vise ekstra hensyn! 

Grunnboringene gjøres for å få bedre kunnskap om grunnforholdene i området i forbindelse med oppstart av reguleringsplan for utbedringen av Kregnesvegen. 

Det vil komme mer informasjon om dette prosjektet senere. 

 

Illustrasjonsfoto: Unsplash.com/a befendo