Tilskudd lag og foreninger 2020 - endringer med bakgrunn i koronavirus