KORT FORTALT

Som støttekontakt hjelper du et annet menneske å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv. Du får oppdrag noen timer per uke og får timebetalt av kommunen. 

Vil du bli støttekontakt? Bruk søknadsskjemaet (PDF)

Hva er en støttekontakt?

Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Støttekontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner. Støttekontakter får timebetalt av kommunen.

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

  • Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker.
  • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år. Hvis du er spurt om å være støttekontakt for en person du kjenner, kan du være 16 år, og i kortere tid enn ett år.
  • Du kan levere oppdatert politiattest (gyldig i tre måneder fra nå).

Hvem kan du være støttekontakt for

Du kan bli støttekontakt for barn tilknyttet barneverntjenesten. I barnevernet er det barn og ungdommer som kan ha problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller andre utfordringer, som kan trenge gode og trygge unge voksenpersoner og rollemodeller som kan bidra til trygghet og positive erfaringer.

I søknadsskjemaet forteller du litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser. Du får tilbakemelding når vi har vurdert søknaden, og vi kaller deg inn til intervju hvis vi har oppdrag som kan passe for deg. Du må levere politiattesten før du blir kalt inn til intervju. Hvis du får tilbud om å være støttekontakt sender vi mail til den aktuelle kontaktpersonen i barneverntjenesten og ber om at denne kontakter deg for å avtale rammene for arbeidet, opplæring og samarbeid videre.

Timebetalt oppdrag

Som støttekontakt får du timesbetaling.

I tillegg får du dekket utgifter til kjøring og enkelte andre utgifter du blir enig med kommunen om.

Veiledning for støttekontakter

Som støttekontakter får du en egen veileder hos kommunen. Navnet på veilederen står i oppdragsavtalen.

Noen støttekontakter vil møte brukere i en vanskelig situasjon, og kan ha større behov for veiledning. Andre har lettere brukere og trenger ikke å få veiledning så ofte. Du har selv ansvar for å melde fra hvor ofte du ønsker veiledning. Ta kontakt på e-post eller telefon.

Taushetsplikt

Alle støttekontakter har taushetsplikt og alle må signere. Taushetsplikten gjelder ikke overfor barneverntjenesten. Hvis du er usikker, kan du spørre din kontaktpersonen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.