Her finner du spørsmål og svar, samt kontaktinformasjon til HUNT.

Trenger du bistand? Les mer om hvordan du kan få hjelp til å gjennomføre undersøkelsen.

Hvordan blir jeg med i undersøkelsen?

17. oktober 2019 vil du motta en SMS-invitasjon, med link til informasjon og spørreskjema. Er du 76 år eller eldre får du i samme periode invitasjon i posten, med papirskjema og frankert svarkonvolutt. Undersøkelsen tar under en halvtime å besvare. Det vil bli sendt ut to påminnelser på SMS, men ikke per brev. Vi gjør oppmerksom på at siste frist for å delta via PC/mobil/nettbrett er 15.november kl.15.

Håndtering av data

Dataene som samles inn vil bli brukt til forskning på sykdom, lidelser og andre helsespørsmål, bedre behandlingsmetoder og medisiner, forebygging av sykdommer, samt helsestatistikk til kommuner og fylkeskommuner. Din deltagelse kan med andre ord bidra til unik og ny kunnskap for målrettet folkehelsearbeid. Rutinene for personvern er underlagt streng kontroll, og overvåkes blant annet av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk forskningsetikk i Midt-Norge. Alle data som gis til forskerne er avidentifisert. Det betyr at dine opplysninger ikke kan knyttes til deg som enkeltperson.

Kort om HUNT

HUNT startet for 40 år siden, og hele 140.000 innbyggere i gamle Nord-Trøndelag har deltatt gjennom tre store helseundersøkelser. Dataene har blitt en enorm ressurs for helseforskning over hele verden. Den høye deltakelsen er HUNT sin store styrke, og vi oppfordrer alle våre innbyggere til å følge opp og bidra.