Formålet med støtteordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer. 
I 2021 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Les mer om du kan søke og hvordan det gjøres på BIO Trøndelag - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no).

Retningslinjer – ordning Bedriftsintern opplæring (Bio Trøndelag) for 2021.