NB: Reglene for besøk i sykehjem er oppdatert siden denne saken ble publisert. Alltid oppdatert informasjon finner du på www.melhus.kommune.no/korona

Vi ligger fremdeles på beredskapsnivå gult nivå lavt for besøk i sykehjem i Melhus kommune. Det betyr:

 • Inntil tre besøk per uke
 • 1-2 pårørende kan komme av gangen
 • Det er ikke tidsbegrensning på besøkene
 • En pasient kan ha inntil tre faste pårørende som kan komme på besøk, eller ta med pasienten ut eller hjem til seg
 • Vi ber om at pårørende bruker munnbind på besøksrommet, i fellesarealer og korridorer når det ikke er mulig å holde en meters avstand

Les brosjyren her: Besøk i sykehjem under covid-19-pandemien (PDF)

Smittevernet er like viktig som før

Når pasientene på sykehjemsavdelingene nå er ferdig vaksinerte, betyr det at de har betydelig redusert risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset.

Likevel understreker vi hvor viktig det er at alle som kommer på besøk følger smittevernreglene: Minst én meters avstand, god håndhygiene og at alle med symptomer må holde seg hjemme.

Selv om pasientene er vaksinerte, kan de likevel være smittebærende. Foreløpig er få vaksinerte totalt sett. At vi greier å holde smitten nede for å beskytte ansatte og pårørende, er veldig viktig i tiden som kommer, hvor vi også ser at de muterte variantene av viruset i større grad dominerer.

Om klemming

Det er åpnet for at pasientene som har blitt vaksinert kan få en klem av sine pårørende. Et etterlengtet skritt i riktig retning.

Det er helt i orden med en klem, men vi anmoder om at alle holder minst én meters avstand under resten av besøket, nettopp for å minske faren for smitte.

Beredskapsnivå gult lavt:

 • Inntil tre besøk per uke i avdelingen, eller dere kan ta med pasienten ut
 • En pasient kan ha inntil tre faste pårørende som kan komme på besøk
 • En til to personer kan komme av gangen
 • Nå er det ikke tidbegrensning på besøkene
 • Besøkene gjennomføres på pasientrom eller tilrettelagt fellesrom
 • Vi ber om at alle pårørende bruker munnbind i fellesarealer, korridorer og på besøksrommet når det ikke er mulig å holde en meters avstand
 • Besøkende kan ikke bruke fellesarealene, men kan bruke besøksrom dersom disse er ledige
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), legger vi til rette for hyppigere besøk 

Regler for smittevern for besøk på våre sykehjem:

Retningslinjene for besøk er inndelt etter beredskapsnivå. Vi har fire nivå: Grønt, gult lavt, gult høyt og rødt. Ulike sykehjem kan ha ulike nivå basert på den lokale smittesituasjonen.

Reglene for besøk gjelder uavhengig av nivå:

 • Alle besøk på avtales på forhånd. Tidspunktet avhenger av den totale kapasiteten på avdelingen
 • 1-2 pårørende kan komme ved hvert besøk, for å sørge for god nok avstand
 • Hvert besøk varer inntil én time (gjelder ikke per 1. mars 2021) 
 • Hvem pasienten ønsker besøk av, skal vektlegges. Nærmeste pårørende skal i hovedsak prioriteres
 • Har du luftveissymptomer, er nærkontakt eller er i karantene/isolasjon, kan du ikke komme på besøk nå
 • Alle som kommer på besøk loggføres for eventuell smittesporing
 • Vi tar imot deg og følger deg til enten pasientrommet eller et besøksrom
 • Vær nøye med håndhygiene, unngå å ta på flater. Gaver er ok med god håndhygiene. Har du med mat er det viktig med god håndhygiene for alle, før og etter måltidet. Kjøkkenet kan ikke benyttes
 • Unngå nærkontakt med pasienten, hold to meters avstand. Hold også god avstand til ansatte og andre pasienter
 • Vi ber om at du holder deg på pasient- eller besøksrommet. Ved behov, bruk ringeklokken. Unngå unødig opphold i fellesarealer og korridorer, det gjelder også hovedinngangen
 • Sansehagene brukes primært for tilrettelagte aktiviteter for beboere på sykehjemmet. Det vil være lokale variasjoner som gjør at vi kan legge til rette for besøk i enkelte soner av hagene
 • Hvis pasienten tas med ut av avdelingen, ber vi om at dere ikke oppsøker offentlige steder, og at dere følger smittevernregler og nasjonale retningslinjer for sosialt samvær
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), tilrettelegges det for hyppigere besøk