Sikringsarbeidene startet opp 25. april 2016, og arbeidet innebærer bolting i fjell, etablering av steinsprangnett og sikring av løse blokker med wire og fjellbånd på utsatte steder i fjellsiden. Skogrydding ble ferdig utført i 2015, hvor cirka 200 utsatte trær ble felt.

Hensikten med prosjektet er å forebygge steinsprang i fremtiden. Loddgårdstrøa har over lengre tid vært utsatt for steinsprang, rotvelt og mindre ras, med skader på bebyggelse nedenfor fjellsiden som konsekvens. Bergsikringen som nå er igangsatt har til hensikt å redusere skadepotensialet fra steinsprang til et minimum, og sikre mot større skader på bygninger og personer.

Bergsikringsarbeidene utføres av Implenia Norge AS på oppdrag fra Melhus kommune. Rådgivere fra Rambøll AS bistår kommunen med ingeniørgeologisk kompetanse.

Arbeidene vil utføres dels til fots med klatring i tau, med lift/mobilkran og med wirebaner for transport av mannskap og utstyr. Tilkomst vil foregå nedenfra ved vegen og opp fjellsiden.

Anleggstid
Varighet anleggstid: 4-6 uker.
Generelt vil arbeidene medføre noe støy (bormaskin).
Arbeid vil foregå på hverdager i tidsrommet 07:00-19:00.
Fra kl. 16:00 til 19:00 vil entreprenør forsøke å begrense støy så godt som mulig.

Ved eventuell vegstenging; følg skilting for omkjøring.

Spørsmål angående prosjektet kan rettes til prosjektleder:
Caroline Mevik
Teknisk drift, Utbygging
Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus 
Mobil: 415 01 660
E-post: caroline.mevik@melhus.kommune.no