Som følge av MeTroVann-prosjektet, har Jonsvatnet i Trondheim fungert som reservevannkilde i Melhus da driften ved Benna ble stanset. Nå er det installert nytt rensetrinn, og siden mai i år har driften av vannverket gått som normalt. 

Prosjektleder i Kommunalteknikk, Håkon Fure, sier i en artikkel på trondheim2030.no at de har kjørt flere piloter for å finne ut hvilket renseprinsipp som fungerer best. De endte til slutt opp med trykkdiskfilter. Det er avtalt ett års prøveperiode med leverandøren for å se om dette fungerer like godt året rundt.

Avdelingsleder for vann og avløp i Melhus kommune, Stian Bratlie, er glad for at vannverket er tilbake i normal drift: 

- Vi er veldig glade for at folk i Melhus drikker vann fra Benna igjen. Dette har vært intensjonen hele veien, og det vi vet abonnentene vil ha.  

- Dette viser at vi har behov for en reservevannkilde. Vi har fått testet beredskapen og har erfart bytte av vannkilde ved behov. I dette tilfellet har det sørget for drikkevann til innbyggerne samtidig som tiltak har blitt utprøvd i Benna. Vi har hatt et godt beredskapssamarbeid med Trondheim kommune, sier Bratlie.