Formålet er å erstatte bilbruk og dermed redusere biltrafikken, noe som gir kortere køer, lavere utslipp, mindre støv og støy, og bedre fremkommelighet for alle.

Søknadsfrist er 15. november 2022.

Mer informasjon og opplysninger om søknad finner du på miljopakken.no/lastesykkel.