I Melhus kommune kommer arbeidet til å pågå i perioden 24. mai til 4. september.

Bane NOR varsler at planen er at de skal jobbe fra ca. klokken 05.00 og frem til ca. klokken 17.00 hele uken (inkludert helg) i periodene det skal utføres arbeid.

I tillegg kan det forekomme nattarbeid i togfrie perioder for å få komprimert arbeidene og ha lengre perioder med sammenhengende jobb. De kommer da til å etterstrebe å utføre de arbeidsoppgavene som skaper minst støy.

Bane NOR har forståelse for at disse arbeidene kan være til ulempe for naboer når arbeidene pågår.

Varsling

Mesteparten av arbeidene foregår utenfor tettbygde strøk. Bane NOR har et system for sms-varsling til berørte naboer som vil bli benyttet i de periodene de nærmer seg tettbygde strøk og bebyggelse som er i umiddelbar nærhet til arbeidene.

Varsel vil bli sendt ut i god tid før arbeidene starter, opplyser Bane NOR.